مونتسکیو و دمکراسی میانه رو

  • Beitrags-Autor:
  • Beitrags-Kategorie:Uncategorized

تئوری های دمکراسیتئوری های دمکراسی قبل از دوران مدرن۵- مونتسکیو و دمکراسی میانه رو  فرانسه در تمام نیمۀ دوم قرن هفدهم میلادی زیر سایۀ حکومت خودکامه، پر زرق و برق…

Weiterlesenمونتسکیو و دمکراسی میانه رو

نقد دمکراسی از سوی هوبز

تئوری های دمکراسیتئوری های دمکراسی قبل از دوران مدرن۳- نقد دمکراسی از سوی هوبز(۱)  پس از ارسطو تا عصر مدرن، مفهوم دمکراسی تنها نزد تحصیلکردگان و نخبگان ادوار مختلف مورد…

Weiterlesenنقد دمکراسی از سوی هوبز

مکتب ارسطو

تئوری های دمکراسی (۲) تئوری های دمکراسی قبل از دوران مدرن ۲- مکتب ارسطو  با اندکی تأمل می توان دید که نه تنها یک نوع دمکراسی وجود ندارد، بلکه انواع…

Weiterlesenمکتب ارسطو

مفهوم دمکراسی

تئوری های دمکراسی مفهوم دمکراسی  در لغتنامۀ دهخدا دمکراسی چنین معنی شده است: "دموکراسی، (دِ مُکْ ] (فرانسوی]، (اِ) دمکراسی. حکومت عامه. حکومتی که در آن حاکمیت در دست مردم…

Weiterlesenمفهوم دمکراسی

آگوستین

بازنگری فلسفی تئوری های حکومت آگوستین  در بازنگری فلسفی لزوماً باید به رخدادهای تاریخی اشاره کرد، اما تحقیق در خصوص خود رخدادها وظیفۀ تاریخ شناسی است و نه بازنگری فلسفی.…

Weiterlesenآگوستین

کیکرو

بازنگری فلسفی تئوری های حکومت کیکرو غروب و طلوع دو تمدن با فتح سرزمین های مختلف بدست اسکندر مقدونی، فرهنگ یونانی تا دامنه های کوه های هیمالایا گسترش می یابد.…

Weiterlesenکیکرو