آگوستین

بازنگری فلسفی تئوری های حکومت آگوستین  در بازنگری فلسفی لزوماً باید به رخدادهای تاریخی اشاره کرد، اما تحقیق در خصوص خود رخدادها وظیفۀ تاریخ شناسی است و نه بازنگری فلسفی.…

Weiterlesenآگوستین

کیکرو

بازنگری فلسفی تئوری های حکومت کیکرو غروب و طلوع دو تمدن با فتح سرزمین های مختلف بدست اسکندر مقدونی، فرهنگ یونانی تا دامنه های کوه های هیمالایا گسترش می یابد.…

Weiterlesenکیکرو

ارسطو

بازنگری فلسفی تئوری های حکومت ارسطو ارسطو سال ۳۸۴ ق.م.(قبل از میلاد) در شهر استاگیرا (۱) در شبه جزیره خادکیدیکی در خانواده ای متولد میشود، که پدر، پزشک شخصی شاه…

Weiterlesenارسطو

افلاطون

بازنگری فلسفی تئوری های حکومت افلاطون تحولات تاریخی در دوران یونان باستان ادوار تاریخی یونان، به عنوان مهد تمدن مغرب زمین را در واقع می توان به سه عصر کلی…

Weiterlesenافلاطون